Các đặc điểm của chuỗi cung ứng dược phẩm hiện tại

CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA CHUỖI CUNG ỨNG DƯỢC PHẨM HIỆN ĐẠI

Cải cách y tế, công nghệ hết hạn đăng kí và những yêu cầu cao hơn về dịch vụ đòi hỏi các công ty dược phẩm phải điều chỉnh mô hình kinh doanh cũng như chuỗi cung ứng để thích ứng với thay đổi của thị trường. Trong thời gian tới, việc cắt giảm chi phí, đáp ứng linh hoạt những thay đổi của thị trường, đồng thời đảm bảo đáp ứng được các khuôn khổ pháp lý phức tạp sẽ tạo nên nhiều thách thức lớn dành riêng cho các công ty hoạt động trong ngành công nghiệp dược phẩm.

Các công ty dược phẩm sẽ phải chú trọng phát triển hơn về các kênh bán hàng trực tiếp như: bán và phân phối cho các bệnh viện, cơ sở y tế và ngay cả bệnh nhân. Trong các ngành công nghiệp khác, đây là một xu hướng phải được theo dõi và đánh giá trong thời gian dài.

Thông qua các đơn hàng trực tuyến và các công cụ xử lý đơn hàng trực tuyến hoàn chỉnh, các công ty dược phẩm sẽ tận dụng được lợi thế lớn của việc tiếp thị trực tiếp và công cụ bán hàng, nhằm quản lý trật tự quá trình thương mại của nhiều kênh bán hàng khác nhau. Từ đó đưa ra khuynh hướng rõ ràng hơn cho các kênh phân phối trực tiếp và điều này sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực hơn cho từng loại sản phẩm và thị trường.

Các chuỗi cung ứng trong tương lai sẽ đóng vai trò chiến lược hơn trong mô hình kinh doanh mới của nhiều công ty dược phẩm.

Việc này đòi hỏi phải có một tổ chức chuỗi cung ứng tập trung đa hướng, có nhiệm vụ rõ ràng. Tổ chức này có trách nhiệm thực hiện những thay đổi cần thiết trong chuỗi cung ứng và mô hình phân phối.

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các công ty dược phẩm có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ các công ty khác (như công ty Bio-pharma) về việc kiểm soát, theo dõi đơn hàng và tổ chức chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả hơn.

Không có một chuỗi cung ứng tiêu chuẩn nào phù hợp với mọi công ty, vì thế các công ty dược phẩm cần xây dựng, phát triển những chuỗi cung ứng khác biệt hơn cho mình. Ví dụ như: chuỗi theo loại sản phẩm (tổng quát, có bằng sáng chế, dược phẩm sinh học, thuốc tâm lý…) hoặc theo kênh phân phối (bán sỉ, bán trực tiếp đến nhà thuốc, bệnh nhân…). Giá trị riêng của sự kết hợp giữa sản phẩm – thị trường – kênh phân phối sẽ là đòn bẩy rất lớn cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, việc quyết tâm tập trung vào ngành kinh doanh này cũng là chìa khóa quan trọng để thành công.

Với các công ty dược phẩm, yêu cầu một mô hình phân phối nhanh và linh động hơn. Các công ty sẽ tập trung vào các giải pháp phân phối để tăng khả năng linh hoạt và mở rộng hệ thống mà không cần tăng chi phí.

Trong tương lai, chuỗi cung ứng là một phần quan trọng trong mô hình kinh doanh theo định hướng tài chính của các công ty dược phẩm. Một chuỗi cung ứng hiệu quả về chi phí nên được liên kết hoàn toàn với thứ tự của chu kỳ tiền mặt và sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong các mô hình kinh doanh dược phẩm của tương lai.

Theo nhận định của các chuyên gia, trong tương lai, để phát triển tốt chuỗi cung ứng, các công ty dược phẩm phải kiểm soát tốt các vấn đề sau:

1. Sự đồng bộ trong hoạt động

2. Quản lý hàng tồn kho

3. Thiếu thông tin cần thiết

4. Lực lượng lao động

5. Quản lý đơn hàng

6. Hết hàng

7. Quá hạn sử dụng

8. Quản lý kho chứa

9. Kiểm soát nhiệt độ hàng hóa

10. Theo dõi trong vận chuyển

Gọi điện thoại
0778.550.312
Chat Zalo